Älgjakt

Den troligen allra viktigaste delen i jaktkulturen i Jämtland är älgjakten som äger rum varje år. Det fälls ungefär 15 000 älgar inom de områden som Länsstyrelsen förvaltar i länet. Det är alltid den första måndagen i september som älgjakten startar. Det finns ett nytt system som gör att vården av älgstammen ska underlättas. Systemet innefattar också jakt med licens och det förutsätter att det finns stabila och stora licensområden. Det förutsätter också att det finns en bra samverkan mellan jägare och dem som äger mark i området.

När man jagar älg måste man vara medveten om att det tillkommer fällavgifter. När det gäller en vuxen älg är avgiften 250 kronor och för en årskalv är den 50 kronor. Dessa avgifter gäller i alla älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen i Jämtlands län förvaltar. Man måste också rapportera in de älgar som fälls. Dessa samlas varje år i vad som kallas Älgdata. Där står bland annat älgarnas vikt och mycket annat.

Älgförvaltning

I Jämtlands län har man ordnat en ny älgförvaltning och denna har gett resultatet att länet delats upp i sex olika älgförvaltningsområden. I varje förvaltningsområde finns en älgförvaltningsgrupp so är ansvarig, och denna grupp är sammansatt av tre representanter från jägarna och tre representanter för markägare. Grupperna har ansvar för att skapa och uppföra en älgförvaltningsplan och i denna plan ska gruppen lämna förslag på tilldelning samt minsta arealer för de licenser som ska delas ut.

Man måste också vårda älgstammen. Denna vård bör inriktas på att bevara en älgstam som är livskraftig och den ska också hålla en hög kvalitet. Man ska alltid göra en jakt och en avskjutning som anpassas till den aktuella stammens produktion. Man bör räkna med att hälften av avskjutningen ska vara i form av älgkalvar för att avskjutningen och jakten ska kunna ses som välplanerad.