Om man är ute i skogen kan det ofta vara mycket gott och trevligt att ha med sig något att äta. Ofta gör man då upp en eld för att värma den mat man har med sig, eller kanske för att grilla lite korv. Vad många inte vet är att det ofta är betydligt säkrare att använda sig av säkra stormkök än vad det är att starta en eld ute i skogen.

Ett stormkök är enkelt att ha med sig och det kan till exempel drivas med gasol eller någon form av sprit. När man eldat klart packar man bara ner stormköket igen.

När man startar en eld måste man hela tiden hålla koll på att det inte blåser. Det får heller inte vara för torrt i marken. Om det är torrt kan elden lätt antända marken, och om det dessutom blåser kan gnistor flyga långt och antända gräs eller liknande. En liten eld kan alltså leda till stora konsekvenser. Om man har ett stormkök slipper man oroa sig för detta.

När man startar en eld måste man också se till att man har med sig tillräckligt med vatten för att kunna släcka elden ordentligt. Många gånger tror människor att de har släckt en eld men bara en liten gnista kan lätt blossa upp igen. När man har tänt en eld kan det dessutom vara så att värme leds ner i marken och om man inte får ner vatten ordentlig kommer värmen att fortsätta alstras där. Om man eldar nära en trädrot kan denna leda värme in i träden och där orsaka en brand.

Det kan också vara svårare att ha med sig allt som krävs för en eld eftersom det både krävs ved, tänd-material, papper, vatten och mycket annat finns det flera fördelar med att ha ett stormkök med sig istället.