I Jämtlands län finns ett mycket stort och rikt djurliv. Allt vilt är fredat enligt jaktlagen och denna fredning gäller också alla arters bon samt ägg. Eftersom det vilda är fredat är det som så att man endast får jaga, döda och fånga djuren om det är tillåtet enligt jaktlagstiftningen. I djurlivet finns både rovdjur som björn och annat. Dessutom finns rådjur, älg, rävar, harar och i stort sett alla djur som också finns naturligt i södra Sverige.

Eftersom det finns ett så pass rikt djurliv i naturen i Jämtland är risken för viltskador lite större än på andra ställen. Därför är det också vanligare att skyddsjakt förekommer i detta län. I många fall görs också så kallade skadeförebyggande åtgärder och dessa kan handla om att sätta upp viltstängsel, om att bygga olika foderplatser som gör att viltet väljer dessa framför åkrar och annat. I vissa fall betalar man också ut ersättning om skador redan har skett.

Eftersom djurlivet är rikt behöver man också förvalta djuren och viltet. Det gäller även för rovdjuren. För att detta ska vara möjligt utser man flera tillsynsmän med mera.

I de jämtländska skogarna ser man ofta både tranor, hjortar, renar, hackspettar och mycket annat. Det gör att naturfotografer och djurintresserade ofta söker sig just till dessa platser för att få möjlighet att se djuren i sin rätta miljö. Detta är ofta något helt annat än att se dem i olika parker eller på zoo. Många jägare lockas också hit under jaktsäsongen. Det är inte alla som har möjlighet att jaga älg eller björn där de bor och då kan det vara en fantastisk upplevelse att få vara med på en sådan jakt där det är möjligt. Även om man inte får chansen att skjuta något är ofta själva upplevelsen det man är ute efter att uppleva.